Gör din arbetsplats smartare med Meetio

Smarta, enkla & pålitliga lösningar för den moderna arbetsplatsen.

Enkel mötesrumsbokning

I takt med att informationsflödet i organisationer ökar, så ökar även möten och samarbeten. Mötesrum har blivit hårdvaluta på dagens arbetsplatser. Vår lösning för mötesrum förenklar rumsbokningar, hjälper till att undvika avbrutna möten, stulna mötesrum och att rum står tomma i onödan. Samtidigt får du värdefulla insikter om hur era mötesrum används, vilket kan användas för att optimera kontorsytorna.

Smart hot-desking

Öppna upp din arbetsplats med full kontroll. Vår lösning låter dig markera ut arbetsytor och skrivbord på ditt kontor som kan bokas ad hoc eller i förväg från din telefon, på fysiska puckar eller genom QR-koder. Resultatet: Flexibelt arbete på dina villkor samtidigt som det blir enkelt att hålla social distans.

Meetios arbetsplatsbokning
Bild på Meetios mobilapp och webbtjänst

Flexibel mobil bokning

I takt med att informationsflödet i organisationer ökar, så ökar även möten och samarbeten. Mötesrum har blivit hårdvaluta på dagens arbetsplatser. Vår lösning för mötesrum förenklar rumsbokningar, hjälper till att undvika avbrutna möten, stulna mötesrum och att rum står tomma i onödan. Samtidigt får du värdefulla insikter om hur era mötesrum används, vilket kan användas för att optimera kontorsytorna.

Analysverktyg för arbetsplatsen

Skapa de bästa förutsättningarna för en framgångsrik arbetsplats med hjälp av analys! Förbättra ytor som inte används, se när ditt kontor har högsta beläggning och vilka rum eller skrivbord som används mest. Med rätt analysverktyg kan du skapa en arbetsplats skräddarsydd efter din organisations behov.

Meetios arbetsplatsbokning