Pyramid Affärssystem

Pyramid är ett komplett affärssystem som innehåller allt från redovisning och logistik till CRM och e-handel. Det är utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål. Fristående moduler sammanfogas till ett system med hög kompetens, för både mindre och medelstora företag.

Pyramid Business Studio

Med bred funktionalitet kan Pyramid växa tillsammans med din verksamhet. Där du tidigare kanske haft olika system för olika funktioner får du en integrerad helhet i Pyramid. Tänk framåt i tiden, inte bara vad som behövs kortsiktigt.

Pyramid Business Express

Med Pyramid Business Express (PBS) får du kraften i Pyramid Business Studio till ett pris som passar det lilla företaget. Ni får ett heltäckande ekonomisystem för företagets behov och möjligheten att låta systemet växa ihop med er.

Pyramid Phone Edition

Ett smidigt sätt att koppla upp sig mot affärssystemet är via mobilen med Phone Edition. Med en smartphone har du tillgång till utvalda centraler och studior, e-post, kalender, aktiviteter samt kreditupplysningar. Dina tickers från skrivbordet följer också med.

Pyramid BI

Med Pyramid Business Intelligence (BI) kan du enkelt få ut samlad affärsinformation från din Pyramid till din smartphone eller läsplatta. Alla dina vyer med tickers publiceras och kan enkelt öppnas från
Pyramid BI. Dessutom kan du välja att publicera vilken studioflik som helst från PBS.

Basmoduler

Pyramids basmoduler innehåller de basfunktioner som de flesta företag behöver. De är navet i Pyramid och har stort genomslag i hela affärssystemet.

Pyramid Moduler

Utifrån varje företags behov kombineras moduler till ett flexibelt och användarvänligt system. Med hela 47 olika moduler kan Pyramid Business Studio utökas allt eftersom behovet och verksamheten växer.