Pyramid BI

– för ett effektivt beslutsfattande!

Business Intelligence (BI) är ett samlingsbegrepp för olika funktioner med syfte att stödja beslutsfattande. För att fatta rätt beslut krävs att du har tillgång till och kan tolka rätt information. Pyramid samlar kontinuerligt in information i den dagliga hanteringen av logistikflöden, tillverkningsprocesser, tidrapporter och ekonomiska transaktioner. BI ger dig tillgång till verktyg för att tolka och utvärdera den informationen.

Grafer från Pyramid Business Studio

En guldgruva i Pyramid

Med Pyramid sitter du på en guldgruva av information i databasen, som du kan utnyttja till att få ett bättre beslutsstöd. BI ger dig verktyg för att hitta flöden, trender och därefter agera för bästa resultat. Du hittar automatiskt luckor, läckor och flaskhalsar som du snabbt kan åtgärda. Även positiva skeenden kan upptäckas och analyseras för att kunna överföra framgången till andra delar i verksamheten. Med ett bra beslutsstöd får du möjlighet att ställa korrekta prognoser och fatta beslut i rätt tid.

Pyramid Business Intelligence

Pyramid BI ger dig möjlighet till

  • Datamining från olika källor
  • Selektering, gruppering, sortering
  • Larmfunktioner

För att sedan kunna presentera informationen på

  • Dashboard/Ticker
  • Intranät/Webb
  • Pyramid Phone Edition