Pyramid tilläggsmoduler

Utifrån varje företags behov kombineras moduler till ett flexibelt och användarvänligt system. Med hela 47 olika moduler kan Pyramid Business Studio utökas allt eftersom behovet och verksamheten växer. Saknar du något eller har frågor kring era behov. Kontakta oss på 0240 – 40 60 51 eller kontakt@digitalisterna.se.

A

Access Link OBDC-koppling

Access Link/ODBC-koppling

För dig som behöver andra typer av rapporter än Pyramids standardrapporter. Läs mer

Användarstudio

Användarstudio

Här kan du själv redigera Pyramids dialoger genom att ändra texter och lägga till, flytta och dölja fält. Läs mer

Autogiro

Autogiro

Med hjälp av Pyramid Autogiro förenklar du företagets hantering av inbetalningar. Läs mer

B

Behörighet

Behörighet

Spara tid med Pyramid Redovisning och gör redovisningen enkel och arbetsbesparande. Med effektiva sökverktyg tar du snabbt fram den information som önskas för din verksamhet. Läs mer

Betalkort

Betalkort

Betalkort EMV används tillsammans med modulen Kassa för att hantera kortbetalningar. Läs mer

Bytkod

Bytkod

Pyramid Bytkod är modulen som ger dig möjlighet att byta artikel- och företagskoder i ett Pyramidsystem. Läs mer

C

CTI - telefonikoppling

CTI – telefonikoppling

Med Pyramid CTI kopplas flexibla telefonifunktioner till Pyramid. Läs mer

E

E-brev

E-brev

Tillvalsmodulen E-brev producerar i samband med fakturering, fakturafiler för vidare utskrift och distribution, reskontrabevakning eller båda delarna. E-brev

E-faktura kund

E-faktura kund

Genom att automatisera utskick av fakturor med E-faktura Kund förenklar du hanteringen och sänker dina kostnader. Läs mer

E-faktura leverantör

E-faktura leverantör

Attestera leverantörsfakturor snabbt och enkelt med E-faktura Leverantör. Alla berörda får digitalt tillgång till gällande fakturor och automatiska meddelande om aktuella attesteringar. Läs mer

E-handel

E-handel

Koppla en lättadministrerad e-handel till din Pyramid. Du behöver ingen egen webbserver och du behöver inte kunna något om hur man gör webbsidor. Läs mer

E-kundtjänst

E-kundtjänst

Med Pyramid Kundtjänst kan du enklare hålla en god kundservice, dygnet runt. Läs mer

E-säljare Kund

E-säljare Kund

Med e-säljare Kund får dina kunder tillgång till hela ditt sortiment direkt i sin hand. Läs mer

E-säljare Pyramid

E-säljare Pyramid

Med e-säljare Pyramid visar du överskådligt ditt sortiment direkt på surfplattan. Läs mer

F

Fakturaarkiv

Fakturaarkiv

Fakturaarkiv gör det möjligt att skriva ut fakturor och kvitton mer än en gång med originalutseende – det vill säga utan att stämplas KOPIA. Läs mer

Flerlager

Har ditt företag filialer på olika orter är Pyramid Flerlager den modul som hjälper dig att hålla reda på dina lagersaldon. Läs mer

Företagsupplysning

Företagsupplysning

Företagsupplysning är en modul med syfte att integrerat göra kreditupplysningar, adressuppdatering och ge hjälp vid nyregistrering/ uppdatering av kunder/leverantörer i Pyramid. Läs mer

Försäljningsanalys

Försäljningsanalys

Försäljningsanalys samlar in information om en försäljning i samband med orderregistrering, fakturering och kvittoförsäljning. Läs mer

G

Giroutbetalning

Giroutbetalning

Betala företagets fakturor inom Sverige med hjälp av Pyramid Giroutbetalning. Modulen ger möjlighet att generera filer för överföring till din bank. Läs mer

Giroutbetalning Utland

Giroutbetalning Utland

Gör dina utbetalningar till utländska leverantörer med Pyramid Giroutbetalning Utland. Modulen skapar filer för överföring till din bank. Vi hanterar filformatet ISO 20022 XML, men även andra format. Läs mer

Grafisk Planering

Grafisk Planering

Grafisk Planering är ett verktyg som grafiskt visar företagets produktionsflöde. Modulen bildar samtidigt ett effektivt skyddsnät om det skulle uppstå en produktionsstörning. Läs mer

I

Import Bokföring

Import Bokföring

Finns det ett behov av att läsa in bokföringsdata från andra system till Pyramid Redovisning gör du det enkelt med Pyramid Import Bokföring. Läs mer

Importrutiner

Importrutiner

Pyramid Importrutiner är modulen som hjälper dig att importera information från externa system till Pyramid. Läs mer

Inventarie

Inventarie

Med hjälp av Pyramid Inventarie kan du hålla reda på företagets maskiner, firmabilar, kontorsutrustning mm. Läs mer

K

Kassa

Integrationen med affärssystemet Pyramid och de många möjligheterna till att utrusta kassaplatsen är några av de egenskaper som ger Pyramid Butik dess styrka som butikssystem. Läs mer

Kedjemodulen

Kedjemodulen

Kedjemodulen knyter samman flera juridiska bolag med ett centralt system. Läs mer

Koncernredovisning

Koncernredovisning

Sammanställ koncernens olika företag till en övergripande koncernredovisning. Läs mer

Konsultstudio runtime

Konsultstudio runtime

Med Konsultstudion kan programkod skrivas, kopplad både till befintliga och till egna fält i Pyramids dialoger. Läs mer

Koppling TA-System

Koppling TA-System

Följ dina transportuppdrag med hjälp av kommunikation mellan Pyramid Business Studio och TA-systemet (LogTrade Distribution 2.0). Läs mer

Koppling XTendLink

Koppling XTendLink

Giroutbetalning Utland skapar utlandsbetalningar från svenska banker. Hur gör du om det norska dotterbolaget ska skapa utbetalningsfiler till sin bank i Norge? Läs mer

L

Lagerplatser/Batch

Lagerplatser/Batch

Med Lagerplatser/Batch kan du placera flera artiklar på samma lagerplats och ha en artikel inlagd på flera lagerplatser. Läs mer

M

Miljöavgifter

Miljöavgifter

Pyramid Miljöavgifter hanterar alla dina avgiftsbelagda artiklar och gör dem överblickbara. Läs mer

Mobil arbetsorder

Mobil arbetsorder

Med mobil arbetsorder får du översikt över bokningsläget. Du ser arbetsgruppens kalendrar och kan enkelt boka in rätt person för rätt uppdrag. Läs mer

P

PDA Lager

PDA Lager

PDA Solutions är en grupp av produkter som effektiviserar ditt dagliga arbete med hjälp av handdatorer. Med PDA Lager får du ett effektivare sätt att arbeta med ditt produktsortiment. Läs mer

PDA Order

PDA Order

PDA Solutions är en grupp av produkter som effektiviserar ditt dagliga arbete med hjälp av handdatorer.  PDA Order ger dig ett kompetent verktyg för att hantera försäljning där kunderna finns! Läs mer

PDA Tillverkning

PDA Tillverkning

PDA Solutions är en grupp av produkter som effektiviserar ditt dagliga arbete med hjälp av handdatorer.  PDA Tillverkning förenklar arbetet med materialuttag till dina tillverkningsorder. Läs mer

Phone Edition

Phone Edition

Med Phone Edition kan du som Pyramidanvändare direkt få tillgång till din affärsinformation och ett stort antal funktioner som finns i Pyramid Business Studio. Läs mer

Prisinläsning

Prisinläsning

Med Prisinläsning kan du enkelt läsa in artiklar direkt in i Pyramid eller till ett arbetsregister. Avtalspriser för kunder kan läsas in på samma sätt som prislistor för leverantör. Läs mer

Produktkonfiguratorn

Produktkonfiguratorn

Med Produktkonfiguratorn kan du effektivt bygga regelverk som gör att all personal kan sälja och registrera korrekta offerter, ordrar, tillverkningsordrar och produktstrukturer. Läs mer

R

Redovisning PLUS

Redovisning PLUS

Redovisning PLUS innehåller ytterligare 7 kontodimensioner utöver de tre som finns i Redovisningsmodulen. Läs mer

Reklamation

Reklamation

Alla företag har reklamationer, så med modulen reklamation kan du få bra systemstöd för dessa. Läs mer

S

Serienummer/Serviceorder

Serienummer/Serviceorder

Pyramid Serienummer/Serviceorder hjälper dig att hålla reda på varje enskild produkt, individ och dess historik både gällande garantier och servicearbeten. Läs mer

Statistik

Importrutiner

Bestäm själv vilken del du vill ha uppföljning på och låt Pyramid skapa statistik över kvittoförsäljning, orderingång, försäljning, fakturering eller inleverans. Läs mer

T

Tidrapportering

Tidrapportering

Tidstämpling på terminaler eller tidrapportering i efterhand. Attestering i flera nivåer. Läs mer

U

Uthyrning

Uthyrning

Boka och debitera maskiner, verktyg, byggnadsställningar, fordon etc. med hjälp av Pyramid Uthyrning. Alla hyresartiklar som är individhanterade kan bokas genom en översiktsgraf. Läs mer

V

Valutaorder

Valutaorder

Med Valutaorder kan du hantera försäljning i utländsk valuta. Du kan enkelt ange i vilken valuta betalningar ska ske och på vilket språk blanketter och artikelbenämningar ska skrivas för varje kund. Läs mer

Variantartiklar

Variantartiklar

Pyramid Variantartiklar är en enkel och smidig modul som hjälper dig att överblicka dina grundartiklar och alla deras variationer i form av t ex färg och storlek. Läs mer