Digitalisterna ingår avtal med Hebtech IT AB

Tre män sittandes vid runt bord

Digitalisterna Dalarna AB har ingått avtal med Hebtech IT AB om att överta Hebtechs verksamhet gällande affärssystemet Pyramid.

I snart 30 år har Hebtech sålt, utbildat och utvecklat sina kunder i affärssystemet Pyramid. Genom detta avtal säkrar vi upp en smidig övergång gällande konsultation, utbildning, support kring Pyramid i och omkring Dalarna. Hebtech IT kommer under en övergångsperiod finnas med och stötta och supporta nya och befintliga kunder.

Nu vill vi ta till vara på och vidareutveckla den goda kompetens inom området som Hebtech IT AB besitter för att säkerställa att befintliga och nya kunder kan fortsätta utvecklas med Pyramid.

Vid frågor eller funderingar kontakta oss på kontakt@digitalistera.se eller 0240 – 40 60 51.