Vi skapar förutsättningarna för att ni ska lyckas med er digitala årsstämma

Vi på Digitalisterna kan digitala möten. Vi ser till att ni har de förutsättningar som krävs för att genomföra en lyckad digital årsstämma. Oavsett om ni är stora eller små, bolag eller förening så levererar Digitalisterna de verktyg och den support ni behöver för att genomföra en smittfri stämma.

Mötesplattform

Vi på Digitalisterna använder oss av Microsoft Teams. Vill ni hellre använda er egna miljö så löser vi det.

Support

För oss är det viktigt att ni lyckas. Känner ni er osäkra på tekniken? Vi kan hjälpa till på distans eller plats under mötet för att säkra upp att ni lyckas.

Votering

Behöver ni ett voteringssystem, hantera poströster, hantera röstlängd? Vi hjälper er..

Vi hjälper gärna till

Behöver ni hjälp med ert digitala årsmöte. Kontakta oss på 0240 – 40 60 51 eller via knappen nedan.


Digital årsstämma – Steg för steg

Anmälan till stämman online.

Upprätta regler för hur deltagarna begär ordet, ställer frågor eller röstar.

Avstämning mot aktiebok eller medlemsregister.

Upprätta röstlängd genom digital incheckning.

Livesändning av stämman online.

Dokumentera och justera digitalt.

Ändrade regler med anledning av covid-19

Bolagsverket har genomfört ett antal tillfälliga förändringar kring hur och en stämma kan genomföras digital. Läs mer i vår FAQ eller kontakta oss för en lösning som passar er.

FAQ

Vanliga frågor om bolags- och föreningsstämmor till följd av coronaviruset. Här svarar vi på de vanligaste frågorna om att hålla stämma i dessa tider.

Vanliga frågor och svar

Nej, Bolagsverket är skyldiga att följa den lagstiftning som gäller för aktiebolag, t.ex. aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, när vi handlägger ärenden. Då det inte finns några bestämmelser om anstånd i lagstiftningen kommer vi inte att besluta om anstånd.

Om en planerad extra bolagsstämma ställs in riskerar företaget att inte kunna fatta och genomföra de beslut som stämman var tänkt att behandla. Här är det upp till företaget att överväga vilka eventuella nackdelar en inställd eller senarelagd bolagsstämma medför. Samma sak gäller för en årsstämma. Då tillkommer också att företaget riskerar att bryta mot lagens krav på årsstämma inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Det är inte tillåtet att ställa in en årsstämma helt och hållet. Däremot kan årsstämman hållas senare. Men årsstämman måste ändå hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Årsstämman måste hållas enligt lag och den ska äga rum inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. En extra bolagsstämma ska hållas om styrelsen anser att det finns skäl för det och den kan hållas vid vilken tidpunkt som helst under året. Styrelsen ska även kalla till extra bolagsstämma om en revisor i företaget eller ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i företaget skriftligen begär det och för att behandla en viss fråga.

Load More